miércoles, 6 de noviembre de 2013

MATRIX FILOSOFÍA E CINE

Na aula virtual poderemos seguir o curso de Filosofía I (FILONEXOS). A triloxía Matrix servirá de fío condutor das ideas e o pensamento ao longo da historia. Analisaremos a través dela a definición do "Real", as posibilidades da "Liberdade", "a Condición Humana" e o papel da "Tecnoloxía" na historia e no mundo actual.