sábado, 1 de febrero de 2014

LA VIDA DE PI

Este ano tócalle á película "A Vida de Pi". Na materia de  Historia e Cultura das relixións tentaremos abordar unha análise crítica da película: sentido, personaxes, moralexas e comparativas, ao redor dun filme que se propón coma unha busca de Deus. Afondaremos no papel que xogan as relixións, o seu sentido e fundamento, a súa presenza na película e abordaremos o sentido da vida e o papel da verdade na comprensión do mundo. Toda unha tarefa filosófica.
Comenzamos co trailer:Podedes seguir o traballo en:
analizandoavidadepi.blogspot.com